กฐินสามัคคี ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 พ.ย. 2552 เวลา 10.59 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1688 ท่าน