(อบต.ขะเนจื้อ) ยกเลิกประกาศ จำนวน 3 โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 พ.ย. 2556 เวลา 15.57 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 273 ท่าน