(ทต.พบพระ ) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.เทศบาลพบพระ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 พ.ย. 2556 เวลา 15.59 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 295 ท่าน