(อบต.แม่ปะ) ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 พ.ย. 2556 เวลา 16.01 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 303 ท่าน