(ทต.วังเจ้า) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 พ.ย. 2556 เวลา 16.03 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 307 ท่าน