ด่วนที่สุด ติดตามการบันทึกข้อมูลการการจัดเก็บข้อมูลการบริหารงบประมาณของ อปท.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 พ.ย. 2556 เวลา 10.12 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 406 ท่าน