ระบบ INFo สถ. จะปิดระบบวันที่ 25 พ.ย. 2556
 
บันทึกข้อมูลการบริหารงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2556 ในระบบ info อปท.ของจังหวัดตากบันทึกครบทุกแห่งแล้ว  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ย. 2556 เวลา 14.43 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 419 ท่าน