เบิกจ่ายตรงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลท้องถิ่น  
 

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเข้ารับบริการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และครอบครัว โดย สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 พ.ย. 2556 เวลา 09.16 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 664 ท่าน