(อบจ.ตาก) ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุฯ จำนวน 1 โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 พ.ย. 2556 เวลา 13.27 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 297 ท่าน