(อบจ.ตาก) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไม้กั้นทางเข้า - ออก ระบบไฟฟ้าฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 พ.ย. 2556 เวลา 13.29 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 375 ท่าน