(อบจ.ตาก) ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อเลี่ยมระบายน้ำ คสล.ฯ จำนวน 1 โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 พ.ย. 2556 เวลา 13.32 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 284 ท่าน