(อบจ.ตาก) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแม่หละฯ จำนวน 1 โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 พ.ย. 2556 เวลา 13.34 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 267 ท่าน