(อบจ.ตาก) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 พ.ย. 2556 เวลา 13.46 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 282 ท่าน