(อบจ.ตาก) ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างขยายความยาวสะพาน คสล.ฯ ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 พ.ย. 2556 เวลา 13.55 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 309 ท่าน