(อบจ.ตาก) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการสอบราคาก่อสร้างท่อเหลี่ยมฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 พ.ย. 2556 เวลา 13.56 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 313 ท่าน