(อบจ.ตาก) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ฯ อ.อุ้มผาง จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 พ.ย. 2556 เวลา 14.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 324 ท่าน