(อบจ.ตาก) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อ.แม่สอด จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 พ.ย. 2556 เวลา 14.11 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 323 ท่าน