การเตรียมความพร้อม สำหรับโรคติดต่อเชื่้อไวรัสไคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ย. 2556 เวลา 10.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 365 ท่าน