การสำรวจความต้องการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ย. 2556 เวลา 10.29 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 434 ท่าน