รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ย. 2556 เวลา 10.33 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 269 ท่าน