สอบราคาจัดซื้อจัดจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลตำบลสามเงา  
 

สนใจติดต่อwww.gprocurement.go.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 055800610

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ธ.ค. 2556 เวลา 09.04 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 270 ท่าน