ประกาศการขายทอดตลาดทรัพย์สิน  
 

ประกาศการขายทอดตลาดทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมันจะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ สนใตจติดต่อ 055800081

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ธ.ค. 2556 เวลา 09.13 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 739 ท่าน