ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ขะเนจื้อ  
 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ขะเนจื้อ สอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรศัพท์ 055581488

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ธ.ค. 2556 เวลา 09.18 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 339 ท่าน