ประกาศสอบราคา อบต.สมอโคน  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคนประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกลำห้วยพร้อมก่อสร้างพนังกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ สอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรศัพท์ 055587774 ต่อ 14

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ธ.ค. 2556 เวลา 09.20 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 471 ท่าน