ประกาศสอบราคาจ้าง อบต.สามเงา  
 

อบต.สามเงา ประกาศสอบราคาจ้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรศัพท์ 055549494

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ธ.ค. 2556 เวลา 09.23 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 448 ท่าน