ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 

อบจ.ตาก จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยม่วง - บ้านแม่ตาวสันโรงเรียน อ.แม่สอด จ.ตาก สอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรศัพท์ 055518315

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ธ.ค. 2556 เวลา 09.25 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 360 ท่าน