สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากจะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านเก้ารวมไทย - บ้านทรัพย์เจริญ อ.พบพระ จ.ตาก สอบถามรายละเอียดที่เบอร์ 055-518315

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ธ.ค. 2556 เวลา 09.29 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 447 ท่าน