ประกาสสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 

อบจ.ตาก ประกาสสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ1-0026 บ้านวังตะเคียน อ.แม่สอด จ.ตาก สอบถามรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ 055-518315

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ธ.ค. 2556 เวลา 09.31 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 337 ท่าน