ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 

อบจ.ตาก ประกาสสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ 1-0022 บ้านห้วยม่วง-บ้านแม่ตาวสันโรงเรียน อ.แม่สอด จ.ตาก สอบถามรายละเอียด 055518315

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ธ.ค. 2556 เวลา 09.34 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 428 ท่าน