ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 

อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ 6 บ้านนำ้ดิบ ต.แม่กาษา อ.แม่สอด - หมู่7 บ้านห้วยบงใหม่ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ. ตาก สอบถามรายละเอียดที่เบอร์055518315

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ธ.ค. 2556 เวลา 09.37 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 345 ท่าน