ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
 

อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธีPavement In-place Recycling สายทางที่ ตก.ถ1-0024 บ้านแม่ตาวริมเมย-ป้านปากห้วยแม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก สอบถามรายละเอียดที่เบอร์ 055518315

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ธ.ค. 2556 เวลา 09.41 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 336 ท่าน