ประกาศสอบราคาจ้าง อบต.พระธาตุผาแดง  
 

อบต.พระธาตุผาแดงจะดำเนินการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 ระยะทาง 522 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สอบถามรายละเอียดเบอร์ 055543035

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ธ.ค. 2556 เวลา 09.50 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 341 ท่าน