ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้าง อบต.โมโกร  
 

อบต.โมโกร จะดำเนินการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะเป่อพู ม2 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก สอบถามรายละเอียดที่เบอร์ 055500004

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ธ.ค. 2556 เวลา 09.54 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 296 ท่าน