ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้าง อบต.โมโกร  
 

อบต.โมโกรจะดำเนินการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยะแม๊ะคี หมู่ที่ 7 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตากสอบถามรายละอียดที่เบอรื 055500004

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ธ.ค. 2556 เวลา 09.57 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 265 ท่าน