ประกาศสอบราคาจ้างเหมาสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนป่า ออป. ม.3 บ้านประดาง  
 

อบต.ประดางประกาศสอบราคาจ้างเหมาสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนป่า ออป. ม.3 บ้านประดาง พร้อมป้ายโครงการ สอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรศัพท์ 055-508903 ต่อ 18

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ธ.ค. 2556 เวลา 15.21 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 250 ท่าน