การดำเนินป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกลาปีใหม่ 2557 หนังสือ ที่ ตก 0023.3/ว 19517 ลว. 6 ธ.ค.2556  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ธ.ค. 2556 เวลา 08.57 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 275 ท่าน