ขอความอนุเคราะห์ฝากเอกสารประชาสัมพันธ์"โครงการ อบต.Energy Awards"  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ธ.ค. 2556 เวลา 10.22 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 305 ท่าน