(ทน.แม่สอด) ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องประชุมอาคารสำนักงาน ชั้น 2,3, 4  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ธ.ค. 2556 เวลา 14.32 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 306 ท่าน