ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนจากเดิมผิวแอสฟัสต์ติกคอนกรีตเป็นผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ธ.ค. 2556 เวลา 09.53 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 303 ท่าน