โครงการจัดการแข่งขันทัษะทางวิชาการระดับภาค ประจำปี 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ธ.ค. 2556 เวลา 10.33 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 286 ท่าน