(อบต.โมโกร) ประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณีติดตั้้ง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ธ.ค. 2556 เวลา 13.45 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 301 ท่าน