(ทต.พบพระ) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2, 3 และ ม.7  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ธ.ค. 2556 เวลา 13.55 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 280 ท่าน