(ทน.แม่สอด) ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E/๒๖/๒๕๕๖ การจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ธ.ค. 2556 เวลา 14.09 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 293 ท่าน