รายละเอียดการโอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ เดือน ธันวาคม 2556  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ธ.ค. 2556 เวลา 16.45 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 520 ท่าน