การดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ธ.ค. 2556 เวลา 09.11 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 307 ท่าน