การมอบเงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนบ้านมอเกอร์สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 พ.ย. 2552 เวลา 16.27 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1294 ท่าน