อบจ.ตากประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นกำจัดยุงลายชนิดฝอยละออง  
 

อบจ.ตากประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นกำจัดยุงลายชนิดฝอยละออง จำนวน 5เครื่อง
ติดต่อ www.takpao.go.th
055-518315

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ม.ค. 2557 เวลา 09.40 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 408 ท่าน