ประชาสัมพันธ์สอบราคาเทศบาลเมืองตาก  
 

ทม.ตากมีความประสงคืสอบราคาซื้อวัสดุค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2556
สนใจติดต่อ 055518800

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ม.ค. 2557 เวลา 09.43 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 419 ท่าน