ประกาศประกวดราคาเทศบาลเมืองตาก  
 

ทม.ตากประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบฐานแผ่ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ครั้งที่ 2 ติดต่อ 055518888ต่อ125,175

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ม.ค. 2557 เวลา 09.45 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 430 ท่าน