อบจ.ตากประกาศสอบราคา  
 

อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาดังนี้
-สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคลุกดินบดอัดแน่น ถนนเทศบาลตำบลแม่จะเรา เชื่อมถนน อบต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ. ตาก
-สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางและไหล่ทางลาดยาง พร้อมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางเทศบาลนครแม่สอด
-สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ตก ถ 1-0027 บ้านแม่กึ๊ดสามท่า-บ้านสันป่าไร่ อ.แม่สอด จ.ตาก
-สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 บ้านเกร๊ะคี ต.แม่วะหลวง-หมุ่ที่ 14 บ้านกิ่งไม้ขาว ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
-สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ถ.เทศบาลตำบลแม่จะเรา เชื่อมถนนเทศบาลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก
-สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางที่ ตก.ถ 1-0032 บ้านแม่ระมาดน้อย-บ้านทุ่งมะขามป้อม อ.แม่ระมาด จ.ตาก
-สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางที่ ตก.ถ1-0029 บ้านต้นผึ้ง-บ้านตีนธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
สอบถามรายละเอียด 055-518315

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ม.ค. 2557 เวลา 09.48 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 437 ท่าน